Er hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld!

Het Nieuwstraat Festival vindt plaats op een onaangekondigde dag van zonsopgang tot middernacht.

We zijn op zoek naar ± 15 vrijwilligers van verschillende leeftijden om de werken uit te voeren. Je hoeft geen ervaring of een artistieke achtergrond of beroep te hebben.
De performances vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving en worden uitgevoerd als normale dagelijkse bezigheden in de openbare ruimte. De performers zullen niet op zoek gaan naar speciale aandacht, zullen zich niet verhouden tot een anticiperend publiek, zullen geen spektakel creëren.

Als je denkt dat dit iets voor jou is, stuur dan voor 10 juni een paar regels over je persoonlijke motivatie naar mail@unnoticedart.com.
Een week voor het festival is er een voorbereidingsbijeenkomst voor vrijwilligers (met de nodige afstand) op een veld in een openbaar park in Dordrecht.
Bij die gelegenheid zullen we de concepten bespreken, de mogelijke manieren om de werken uit te voeren, de houding en de verwachtingen.

Stuur je mail voor woensdag 10 juni, 23:59 uur (CEST).
Begrijp alsjeblieft dat het festival geen budget heeft.

For English read further!

The Nieuwstraat Festival will take place on a not disclosed day from sunrise to midnight.

We are looking for ± 15 volunteers of different ages to carry out the works. You don’t need to have experience or an artistic background or profession.
The performances take place without prior notice and are performe as any normal everyday activity in public space. The artists will not look for special attention, will not relate to an anticipating audience, will not create a spectacle.

If you think this is for you, send a few lines about your personal motivation to mail@unnoticedart.com before June 10.
One week before the festival there will be a preparation meeting for volunteers (with the necessary distance) on a field in a public park in Dordrecht.
On that occasion we will discuss the concepts, the possible ways to perform the works, the attitude and the expectations.

Send your mail before Wednesday 10 June, 23:59 (CEST).
Please understand the festival has no budget.